Jak barvy souvisí s naší osobností

Dnes se chci s vámi podělit o tajemství, které skrývají barvy. Věřím, že se nad některými tvrzeními minimálně pozastavíte a začnete se na barvy dívat jinak, než doposud. Síly barev se využívá v mnoha oblastech. Nejčastěji však v marketingu. Cílem tohoto příspěvku je, aby každý pochopil, že největší vliv však mají barvy na nás samotné.

Barvy jsou mocné. Každý z jakýchkoliv odstínů jednotlivých barev v nás něco vzbuzuje, asociuje, připomíná. Máme s nimi spojené různé události z dětství, osobního i pracovního života. V jedné konkrétní barvě se můžeme cítit daleko příjemněji a sebevědoměji než v ostatních. Proč tomu tak je? Každá barva totiž zastupuje jisté vlastnosti, které se v nás díky nošení právě této barvy prohlubují. Je tedy přirozené, že některé barvy si člověk na sebe prostě nevezme. Nejsou mu sympatické jejich podtextem, tím, jak na něj působí.

Nicméně se toho dá také využít v momentě, kdy si chce člověk dané vlastnosti do svého života přitáhnout. Když zjistí přesně ty odstíny barev, které v něm vzbuzují ony potřebné emoce, bude pro něj snazší si vlastnosti s danou barvou spojené lépe osvojit praxí, tedy svým chováním, vystupováním a postojem. Jednoduše si je přitáhne do svého života.

Vhodné odstíny jednotlivých barev se dají také vydefinovat pomocí našeho fyzického vzhledu, kdy se při určování typu člověka soustředíme na jeho rysy v obličeji (barva pleti, očí, vlasů, podtón pleti). Tato metoda slouží k odhalení právě těch barev, ve kterých vynikne naše osobnost. Kdy jednotlivé barvy nepřehlušují dominantnost našich očí a toho, co druhým chceme sdělit, ale naopak druhým umožní úplné soustředění se na nás.

 

„Nejlepší barva na světě je ta, která vám jde nejlépe k pleti“

(Coco Chanel)

 

Když si člověk na sebe vezme odstín dané barvy, která není v synergii s jeho přirozeným typem, jeho obličej na nás působí jinak. Někomu mohou zčervenat tváře, zvýrazní se kruhy pod očima, opticky se rozšíří obličej, či místo pohledu do očí se soustředíme na červené pupínky či velikost uší. Toto platí o všech barvách, které umisťujeme co nejblíže k obličeji, na spodní polovinu těla se nám primárně nikdo nedívá. Pozornost by měla být směřována právě na oblast našeho obličeje.

Barevné typologie se dá využít při běžné komunikaci, obchodních jednáních, prezentování vašeho projektu či jakéhokoliv obhajování svého názoru. Je tedy primárně určena pro ty, kteří tráví většinu svého času mezi lidmi. Díky odhalení barev spadajících do vaší barevné typologie se může váš klient, spolupracovník či kdokoliv jiný lépe naladit na vaši vlnu a to podstatné, co jim chcete sdělit.

Při utváření prvního dojmu největší roli hraje právě vzhled. Mluví za nás dříve, než stihneme cokoliv říct. (Uvádí se totiž, že při utváření prvního dojmu se necháváme ovlivňovat  z 55% vzhledem, 38% našimi gesty a tónem hlasu, a jen pouhými 7% samotným obsahem.) Barevná typologie nám však umožňuje, aby se člověk již od první chvíle mohl lépe soustředit na naši osobnost a vnitřní krásu, než pouze na náš vzhled. Díky správně zvoleným odstínům barev necháváme mluvit náš charakter a to, jaké máme vlastnosti. Barvy zastupují naše pravé já a hodně toho o nás prozradí. Je tedy dobré vědět, jaké odstíny zvolit, abychom docílili vysněného efektu.  Podchycením této oblasti si můžeme zajistit snadnější cestu k lepšímu navázání vztahů s ostatními.

Během let, kdy se touto problematikou zabývám a pomáhám lidem objevovat co nejideálnější vyjádření jejich osobnosti prostřednictvím vzhledu, si čím dál víc uvědomuji důležitost barev v našich životech. Tím, že pro pomoc za mnou chodí lidé, kteří podnikají v různých oblastech, nebo jsou zaměstnaní ve firmách, kde jednají s lidmi, dostává se mi rychlé zpětné vazby na to, jak to v reálu pomáhá řešit konkrétní věci, usnadňuje a zpříjemňuje život.