jsem certifikovaný style coach, co si pod tím představit

Jsem Certifikovaný Style Coach™. Co si pod tím představit?

jsem certifikovaný style coach, co si pod tím představit

V prosinci loňského roku jsem úspěšně složila celosvětově uznatelné zkoušky na Style Coache™. Můj dlouhodobý cíl, životní záměr a poslání, pomáhat lidem vyjadřovat jejich vnitřní a vnější krásu, pracovat s jejich potenciálem, je tímto oficiálně podpořen. V čem spočívá moje poslání a činnost Style Coache™ a image makera, v porovnání se službou stylistů a vizážistů? V čem je tato služba tak výjimečná a v České republice stále ojedinělá?

Služba Style Coache™ a image makera je o kombinaci image poradenství a životního koučinku s cílem pomoci klientovi být takovou osobností, jakou si vždy přál být, nastavit si a dosáhnout reálných cílů, které k tomu vedou. Co vnímám jako podstatné je ujasnění si toho, co vše image představuje. Image vyjadřuje osobnost jednotlivce skrze to, jak se prezentuje, jak mluví, jak pracuje se svým hlasem, jaké má sebevědomí a smýšlení sama o sobě, jaké nosí oblečení a používá barvy, jak se o sebe stará, jaký volí účes, čím se obklopuje, co mu dělá dobře a přináší radost. Je to tedy vše, co vyjadřuje to, jací jsme, propojení vnitřní a vnější krásy člověka. Všechny tyto oblasti jsou součástí práce s klientem.

Jak naznačuje výčet všech těchto oblastí, jedná se vždy o službu dlouhodobějšího rázu. Práce, posun klienta směrem k jeho vizi a obrazu sebe sama není ze dne na den. Vyžaduje to několik dílčích konzultací, cvičení a praxe, vždy sestavených podle přání a výsledné vize, ke které směřujeme. Vše má ovšem jednu důležitou podmínku, přeje-li s klient co nejupřímněji vyjádřit svoji autenticitu, svoji osobní značku, je potřeba, aby měl chuť a odhodlání na sobě pracovat, věnovat tomu čas a být otevřený změně. Je to služba pro něj, proto by o ni měl projevit zájem sám, jak přijde správný čas. Nikdo by ho neměl do práce na sobě a změně své image nutit. Minulo by se to efektu a vlastně bychom ani nikam nedošli.

jsem certifikovaný style coach, co si pod tím představit

Když bychom se podívali na to, v čem tkví práce osobního stylisty v porovnání se službou Style Coache™, zásadní rozdíl je v zaměření se čistě na vizuálno. Čili na práci s vyjádřením vlastního stylu skrze oblečení, doplňky, a práci s celkovým vzhledem. Často se prezentují jako osobní nákupčí, kteří vám buď oblečení nakoupí podle vašich přání a přinesou domů, nebo jdou s vámi na asistované nakupování a radí vám přímo v akci.

Součástí Style Coachingu® může být také služba asistovaného nakupování, je-li to potřeba, přichází však na řadu až po práci s osobností, analýzách a cvičeních, ujasnění si potřeb. To z jednoho prostého důvodu. Bude to dávat člověku daleko větší a dlouhodobý smysl, když už se rozhodne do něčeho nového investovat. Bude sám moc dobře vědět, že tato věc je přímo pro něj a odpovídá jeho životnímu stylu a osobní značce, je mu příjemná. Rozhodnutí tedy nevychází čistě z doporučení odborníka, v tomto případě stylisty.

jsem certifikovaný style coach, co si pod tím představit

Obdobně tomu bývá i s pomocí třídění šatníku. Dle mého názoru je veliký rozdíl, zda před samotným rozhodováním se, co by v šatní skříni mělo zůstat či nikoliv, klient absolvuje a ujasní si svoje potřeby a preference, či nikoliv. Výsledek pak dává úplně jiný smysl. Buď tam bude mít člověk pouze to, co s někým za pár hodin času nazná, že by tam být mělo či nemělo, nebo se v největší míře rozhodne podle vlastního uvážení a předchozího ujasnění si svých potřeb.

Další službou stylistů či vizážistů, kteří se zaměřují čistě na práci s make-upem a úpravou vlasů, péčí o pleť, bývá aranžování a sestavování outfitů pro focení katalogů módních značek apod. či jednorázové proměny. V praxi to vypadá tak, že se odevzdáte do rukou odborníků, kteří vás upraví podle svého názoru, jak by vám to slušelo a v čem budete vypadat in, udělají s vámi fotky před a po, kde ať chcete nebo ne změnu pozná každý, i ten, kdo vás nezná. Otázkou však zůstává, zda se po proměně s výsledkem člověk ztotožní či nikoliv, zda to odpovídá jeho nastavení osobnosti, a bude mít chuť na to navázat a pokračovat i bez pomoci odborníků.

jsem certifikovaný style coach co si pod tím představit

Mojí důležitou, ne však jedinou úlohou Style Coache™ je pečlivé naslouchání, vnímání a nacítění se na klienta, umožnění mu maximálního prostoru pro osobní růst a podpoření v chuti na sobě pracovat. Věřím tomu, že v každém z nás je velký potenciál a vnitřní krása, která si zaslouží být autenticky uchopena i navenek. Skrze toho můžeme dosáhnout osobní spokojenosti, a tím i většího přínosu pro celou společnost. Budeme totiž sebevědomí a odvážní ukázat, co v nás je, odhodíme masky a budeme žít život, jaký jsme si vždy přáli.

„V člověku je nutno probudit to, co je v něm velké.“

(Antoine de Saint-Exupéry)