konec roku je tady

Konec roku je tady…

Říká se, že vždy když něco končí, něco nového začíná, a proto má člověk hned dva důvody, proč slavit. Tuto část roku vnímám jako obzvláště důležitou z pohledu osobnostního rozvoje, posunu a uvědomění, byť je doprovázena přirozeným uklidněním se a ztišením. Právě ono ztišení nám dává prostor poohlédnout se za uplynulým rokem z jiného úhlu pohledu, než jak jsme jej vnímali v průběhu roku, mnohdy za běhu. Toto období nám umožňuje jít více do hloubky. Jaké otázky si položit, nad čím se zamyslet, jak uplynulý rok vyhodnotit, aby to nebylo pouze o shrnutí a vyjádření v číslech, statistice, ale aby si člověk odnesl potřebné poznání a inspiraci do roku nadcházejícího?

Co je 10 nejdůležitějších věcí, činností, které se odehrály v uplynulém roce?

Tuto otázku vnímám jako otevírající naši mysl a chuť zamyslet se nad situacemi, za které jsme nejvíce vděční. Umět být vděčný je základem úspěchu, ať už jde o cokoliv. V našem životě nic není samozřejmost, vše je výsledkem naší proaktivity, štěstí a rozhodnutích, která děláme každý den, a požehnání od vyšší moci. Je dobré si to připomenout a uvědomit si, kolik darů se nám dostává. Věřím tomu, že pokud člověk k těmto cvičením přistupuje zodpovědně a chce z toho vytěžit maximum, bude schopný vyjmenovat a připomenout si vícero takových situací, než pouhých 10. 🙂

Jaké jsou 3 oblasti, ve kterých jsem se nejvíce posunul?

Život je plný změn, záleží však na nás, jak na ně zareagujeme a jak se k nim postavíme. Máme dvě možnosti. Buď je přijmeme a jsme ochotni s nimi pracovat a zařadit do života, nebo je zavrhneme, budeme je ignorovat a zůstaneme stát na místě. Nemůžeme však očekávat jakýkoliv posun vpřed. Co důležitého se tedy odehrálo v tomto roce, kdy jsem se musel zastavit a zapřemýšlet, jaký zaujmu postoj, jaký to mělo pro mě výsledek? Za jaký posun jsem nejvíce vděčný? V čem všem to ovlivnilo můj život?

Co jsou 3 věci, které budu příští rok dělat jinak, lépe?

Často se dostáváme do situací, které vypadají značně nenápadně, mají však velký dopad na náš život. Ať už jsou to zvyky, které jsme zařadili do života, tak postoj k práci, vztahům, sám k sobě. Co je to, v čem chci udělat změnu, na co se chci více zaměřit? V čem se chci posunout?

„Buď sám tou změnou, které chceš ve světě vidět.“

(Mahátma Gándhí)

Jaké 3 aktivity budu v příštím roce dělat více/častěji?

Poohlédnutí se za uplynulým rokem nám dává prostor pro uvědomění si toho, jak naložit s rokem nadcházejícím. Co je to, co mi přináší radost, posouvá mě, dává mi smysl? Co si chci dopřávat, co se mi v letošním roce osvědčilo? Je však důležité pamatovat na to, aby cíle, které si nastavíme, byly specifické, měřitelné, dosažitelné, časově určené a především realistické. Abychom pouze tzv. nelítali v oblacích, ale abychom k zamyšlení se přistupovali svědomitě a objektivně. Pokud tedy vím, že se chci např. více věnovat péči o sebe sama, kolik času reálně jsem tomu ochotný věnovat, aby to zapadalo do stylu a způsobu mého života, a měl jsem z této změny radost, dokázal si ji udržet na pravidelné bázi, ne pouze na prvních pár týdnů?

(Můžeme si také položit obdobnou otázku, co budu dělat v příštím roce méně nebo vůbec. Každý jistě dojde uvědomění, že se něco prostě nepodařilo, nebo nepřinášelo takové plody, jaké jsme si původně mysleli. Je neskutečně ozdravné umět se odpoutat starých zvyků a udělat prostor novým. S každou změnou přichází nové příležitosti. Hurá do toho! 🙂 ).

Co byly 3 největší příležitosti, kterých jsem se chopil?

Výzvy jsou součástí života. Ne každý má však dostatek kuráže a sebevědomí chopit se jich, když se objeví. Kdy se mi to podařilo, v čem to ovlivnilo můj život? Mají pro mě význam i nadále? Z čeho konkrétně mám největší radost? Mám už nyní nové příležitosti do nového roku, nad kterými stále přemýšlím a nevím, jak se rozhodnout?

Kdo patří mezi 5 lidí, se kterými jsem v uplynulém roce trávil nejvíce svého času?

Říká se, že jsme průměrem 5 lidí, se kterými nejvíce trávíme čas. Nevědomky od nich přejímáme gesta, názory, postoje k životu. Je dobré se zamyslet nad lidmi, kteří spadají do našeho nejbližšího okruhu lidí. Jsou to lidé, kterých si cením? Kteří mi dávají dostatek prostoru k vyjádření vlastních myšlenek a způsobu života? Nebo jsou to lidé, kteří nás spíše ovlivňují a pouze nám podsouvají své vlastní názory, bez ohledu a akceptování naší jedinečnosti? Kdo jsou lidé, kteří mě nejvíce inspirovali? S kým chci trávit svůj čas? Jakých vlastností si na nich cením?

Slovo, které vystihuje můj uplynulý rok.

Souhrnná otázka na závěr. Jak bych vyjádřil průběh celého roku jedním nejvýstižnějším slovem? Jaké slovo by to bylo? Jaké charakterizující slovo si přeji pro příští rok? Jaký chci, aby byl nadcházející rok? Když si toto uvědomíme, můžeme si dané slovo pro nadcházející rok napsat např. na kousek papírku a dát si to na místo, které máme stále na očích. Stane se tak z toho naše mantra, která nám bude připomínat, oč nám v životě jde, kam směřujeme. Mělo by to tedy být dostatečně výstižné slovo, které nás vždy chytne za srdce.

konec roku je tady

Pro ty z vás, kteří rádi pracujete se svojí představivostí, rádi si vizualizujete a vykreslujete různé myšlenky, dejte si dostatečný prostor, představte si a popište, jak vypadá váš ideální den. Takový, který nemá žádná omezení, je to den, kdy je všechno možné. Takový, který byste chtěli zažívat každý den nadcházejícího roku. Co v něm děláte? Co vše se v něm odehrává, jaké situace zažíváte? Jaké lidi potkáváte? Co cítíte? Co vám v něm přináší radost?

Poté, jak si dostatečně představíte svůj ideální den, hledejte cesty a možnosti, jak z této představy udělat realitu. Co vše je k tomu zapotřebí, kdy co lze aplikovat a jak. Jestliže budete pamatovat na své proč, důvod proč chcete zažívat tento ideální den v průběhu nadcházejících dní, máte napůl vyhráno. Vše je možné, záleží vždy pouze na našem odhodlání, chuti, motivaci a rozhodnutí se pro to něco udělat.

Přeji nám všem požehnaný čas nadcházejících 365 dní, plný radostných a smysluplně prožitých momentů, za kterými se rádi budeme chtít znovu ohlédnout. Ať máme v srdci dostatek lásky, pro sebe, i pro druhé, chuť vzdělávat se, být proaktivní a obohacovat svět o jedinečnost, kterou máme každý v sobě.

 

konec roku je tady