oblékněte se pro úspěch

Oblékněte se pro úspěch!

Čas od času se setkám s někým, kdo dumá nad tím, zda je nám naše vnější image schopna dopomoci ke změně osobnosti, úspěchu či konkrétních záměrů. Anebo zda je „pouhým“ odrazem toho, jakým člověkem jsme právě teď. Moje odpověď zní – záleží na tom, pro co se sami rozhodneme. Obě varianty jsou totiž možné.

Image a autenticita

Věřím tomu, že naše image v každém z případů odráží to, jací jsme uvnitř a jak o sobě i o životě smýšlíme. Ať už to, jestli si potrpíme na celkovou upravenost, nebo nám nedělá problém obléci si něco neadekvátního k našemu já. Vše za nás mluví. Protože lidé všeobecně stále často tápou nad tím, co si obléci, aby se cítili ve svém těle příjemně, považuji samo o sobě za úspěch, když se v první řadě naučí naladit na své potřeby a vystihnout své aktuální já. Jako ideální variantu však považuji to, když se člověk každý den vědomě rozhodne obléci se pro vlastní úspěch. Co tím mám na mysli?

Každý máme sny, ať už o sobě, tak o světě, ve kterém žijeme. Snad téměř každý (nebo alespoň v to doufám) si přejeme osobnostně růst a být každým dnem lepší verzí sebe sama. Proto kdybychom neustále vyjadřovali pouze to, kým jsme teď a zaměřovali se na vyjádření svého aktuálního rozpoložení, a nesměřovali k tomu, kým se chceme stát, zbytečně bychom se tím „zbržďovali“. Naopak, když si dovolíme zapřemýšlet nad tím, co mi právě dnes pomůže cítit se lepším člověkem než včera, náš život nabere rázem větší obrátky. Jak na to?

1. Poznejte sami sebe a nalaďte se na své aktuální já.

Nejdůležitějším předpokladem k osobnímu úspěchu je znát sebe sama. Vědět o svých přednostech, kvalitách, ale i prostoru pro zlepšení. Proto doporučuji vyhradit si čas na vyhodnocení aktuálního stavu a zodpovědět si základní otázku „KDO JSEM?“.

(Podrobný návod, jak na to, najdete na stránkách www.veronikamaresova.cz v eBooku Klíč k autentické image.)

oblékněte se pro úspěch

2. Vytvořte si ideální obraz sebe sama.

Jistě jste už slyšeli fakt, že to, jakými myšlenkami se krmíme, takovým člověkem se stáváme. Proto v dalším kroku doporučuji zamyslet se nad tím „KÝM SE CHCI STÁT?“. Co je to, k čemu směřuji? Jak se chci cítit? Jakou osobností chci být? Vytvořte si vlastní obraz sebe sama a nebojte se jít opravdu do sebemenšího detailu. Čím barvitěji si sami sebe vykreslíte a představíte, o to jednodušší pro vás bude onoho cíle dosáhnout. Budete mít jasnou vizi a představu o sobě.

3. Oblékněte se pro úspěch!

Další krok vnímám jako nejnáročnější. Je totiž založený na každodennosti. Dovolit si opravdu být takovou osobností, jakou si přejete být. Dovolit si obléknout se pro úspěch a nehledat zbytečně výmluvy, proč to nejde… Proč si na sebe nemůžete vzít to nejlepší, co máte ve skříni… Proč si nezasloužíte ve svém životě zářit… V momentě, kdy si to člověk opravdu dovolí – být sám sobě hrdinou, a udělat pro sebe to nejlepší, život se mu promění před očima a neskutečně vyroste. Vše ostatní se začne skládat jako puzzle.

Věřím tomu, že jestliže člověk dlouhodobě potlačuje svůj potenciál, ať už nedostatkem víry ve vlastní schopnosti a krásu, nedovolí si pro sebe to nejlepší, jednou ho to stejně dostihne. Nevím jak vy, ale já se chci cítit skvěle a vypadat skvěle. Každý den. Nevím, jak dlouhý život mě čeká. Proto ho chci využít naplno už teď. Nechci čekat. Chci být sama sobě hvězdou a zářit. Ne kvůli ostatním a tomu, co si o mně budou o říkat, ale především kvůli sobě.  Chci naplno využít svůj potenciál, chci být inspirací pro své blízké.

Jedním z mých největších přání v životě je…

…naučit tuto zdravou sebelásku a víru v sebe sama co největší počet lidí. Chci se obklopovat lidmi, kteří vědí o svých kvalitách a díky tomu zkvalitňují a zlepšují svět kolem sebe. Jestliže s touto myšlenkou sympatizujete, pojďte se obléknout pro úspěch!:)

Krásný den,

Veronika