Život v harmonii aneb péče o tělo a mysl

Když se díváme kolem sebe, často vidíme lidi, kteří tráví svůj volný čas buď osobním rozvojem, nebo přílišnou péčí a staráním se pouze o svůj vzhled. Jsem toho názoru, že mít tyto dvě roviny v harmonii a věnovat se každé vyváženým způsobem, je klíčem k dlouhodobé spokojenosti a růstu sebe sama. Proč je to ovšem tak důležité, zaměřit se na obě oblasti souběžně?

Péče o tělo i mysl jsou úzce propojené. Jedna bez druhé nemůže dostát své nejvyšší podoby a naplnění. Již v Antice umělci poukazovali na důležitost vyváženosti těchto oblastí. Vnitřní a vnější krásy. Krásy tělesné a duchovní.  S touto myšlenkou souzním již několik let. K tomu, aby člověk měl zdravé uvažování, nejenom o sobě, ale i o světě, potřebuje vnější utvrzení a inspiraci. Čím? Krásou. Jakou? Ideálně svojí vlastní a veškerou kolem nás. Neznám jediného člověka, který by alespoň chviličku netoužil být v prostředí, kde se cítí nádherně, naplněně, spokojeně. Proto mi dává smysl rozdělovat svůj čas, který mám pravidelně vyhrazený čistě pro sebe, jak na růst duchovní, tak pečující o své tělo.

život v harmonii aneb péče o tělo i mysl

Do péče o svoje duchovno a rozvoj osobnosti jako takový jistě spadá četba a inspirace moudrými myšlenkami, knihami, účastí na vzdělávacích akcích, posunu svých schopností jako takových, ale také čas v tichu a přírodě, práce se svými osobními mantrami. Může to být i čas, který člověk věnuje sepisování vlastních myšlenek a nápadů, utříbení si svých hodnot, životního stylu, nastavování si svých osobních přání a vizí, kreativní tvorbě. Do této kategorie patří i vše, co rádi děláme, co nás naplňuje jenom při pomyšlení, že se touto aktivitou zabýváme.  Například sportovní či meditační činnosti, hudba, tanec, čas s přáteli a mnoho dalšího.

„Láska je aktivní péče o život a růst toho, co milujeme. Kde tato aktivní práce chybí, tam není láska.“

(Erich Fromm)

 

Péče o své tělo a vnější krásu zahrnuje nespočet dílčích činností, kterými ji můžeme posilňovat. Ať už se jedná o pravidelnou denní hygienu, masáž, celkovou péči o tělo odpovídající našim potřebám a typu pokožky, výběr vhodných materiálů, střihů a barev, ve kterých se naše tělo cítí báječně, až po estetickou úpravu, péči o vlasy a líčení. Čas, který věnujeme vědomému hýčkání svého těla, své fyzické schránky, se nám v mnohém vrací každý den. Když naše tělo dostane dostatek pozornosti, vrátí nám to svým zdravím, vitalitou, energií. Funguje tak, jak má. V momentě, kdy se mu této péče nedostává, vždy se něco objeví. Nějaký signál, který nám říká, že bychom jeho funkčnost neměli brát jako samozřejmost, ale také pro to něco udělat. Jestliže chce být člověk dlouhodobě zdravý, atraktivní, vitální, měl by se těmto činnostem věnovat na pravidelné bázi.

Vědomě. S láskou.

Nejdůležitější však je se všem těmto aktivitám, ať už založeným na vnitřním či vnějším růstu, věnovat vědomě. Nepřistupovat k nim pouze jako k dalšímu úkolu na seznamu, nýbrž jako k činnosti, kterou děláme sami pro sebe. S láskou. Je to činnost, díky které dáváme sami sobě najevo důležitost, oslavujeme tím svoje tělo a schopnosti, které nám byly dány jako dar, projevujeme tím svoji vděčnost. Čas věnovaný sama sobě je nenahraditelný, ať už člověk dělá v životě cokoliv. Je to čas, kdy se člověk vrací sám k sobě, ke své podstatě a může si tak díky tomu znovuuvědomit, čím vším je pro tento svět jedinečný a nenahraditelný.

život v harmonii aneb péče o tělo i mysl

Proto jsem se rozhodla, že při veškeré práci se svý

život v harmonii aneb péče o tělo i mysl

mi klienty zahrnu obě tyto oblasti. Jak práci a posílení vnější, tak vnitřní krásy. U té vnitřní to totiž vždy začíná. Příběhy a posuny mých klientů myslím mluví za vše a jsou nádherným utvrzením, že tento postup dává dlouhodobý smysl. Zaměřit se na obě misky vah.:)