proč mít svého kouče i mentora

Proč mít svého kouče i mentora?

Za poslední roky se s kouči jakoby roztrhl pytel. Nebojím se tvrdit, že snad téměř každý má „nějakou“ zkušenost s koučinkem. Čím víc se však stal populární koučink, o to více to zastínilo mentoring. Osobně si myslím, že pro maximální poznání a rozvoj sebe sama, by měl každý mít nejenom svého kouče, ale zároveň i mentora. Obojí má totiž svoji nezastupitelnou roli.

Co mě vede k tomuto názoru? Nejprve se zastavme u přiblížení toho, co koučink a mentoring vlastně znamená, a v čem jsou tyto metody práce s klientem odlišné.

Koučink je…

založený na pokládání vhodných otázek tak, aby si klient sám odpověděl na téma, které si přeje vyřešit.. Koučink pracuje s různými technikami, díky kterým se dá obsáhnout opravdu jakékoliv téma. Zásadní je to, že si klient sám odpoví a najde řešení. Pak už to hodně záleží na jeho disciplíně a odhodlání se do daných kroků následně pustit a zrealizovat je.

Mentoring je…

o vedení lidí a pomoci klientovi dojít cíle, který si vytyčí. Mentor by proto měl být člověk, který si prošel procesem, který klienta teprve čeká, a prokázal se tím, že se v oné oblasti může považovat za úspěšného. Mentor je tu od toho, aby svého klienta pomohl nasměrovat a předat mu své zkušenosti, které i jemu mohou pomoci na cestě k vlastnímu cíli.

Proto si myslím, že je ideální nejprve si projít koučinkem, kde si ujasníme svůj cíl,

a následně si najít mentora, který nám pomůže onoho cíle dojít.

proč mít svého kouče i mentora

Často totiž kolem sebe vidím lidi, kteří pravidelně chodí na koučink, ale zároveň mají problém výrazně se přiblížit ke svému cíli, a mají mnohdy pocit, že neustále „musí něco řešit“. Najít si něco dalšího, na co by si mohli najít odpověď. Krásnou metaforou k této situaci je to, když neustále čteme knížky na osobní rozvoj, máme jich doma plnou knihovnu, ale dané myšlenky neuvádíme do praxe…

Možná i právě proto má hodně lidí pocit, že koučink nefunguje.  Stejně tak, jako že nefunguje osobní rozvoj. On funguje. Svoji důležitou úlohu má. Ale je to pouze jedna stránka mince. Ta druhá je závislá na tom, co se odehraje po koučinku a po tom, jakmile dočteme onu knihu. Jestli opravdu jdeme a uděláme to, co nám to pomohlo v sobě objevit. Ať už je to potřeba urovnat si s někým vztahy, dopracovat se něčemu konkrétnímu atd. Pokud se nepustíme do akce, koučink (osobní rozvoj všeobecně) tak v našich očích nesplní naše očekávání.

Proto si myslím, že jako ideální podpůrný prvek k tomu, abychom se dopracovali svým snům a cílům je, mít svého mentora.

Člověka, který se nám bude aktivně věnovat a „povede nás za ručičku“ jako malé děti, které objevují svět.

I právě proto mé služby zahrnují nejenom Style Coaching®, který klientovi pomůže ujasnit si svoje já, veškerá očekávání, přání a výsledný záměr, ale zároveň i mentoring, kdy reálně předávám své zkušenosti z praxe a klient se tak ke svému cíli přiblíží daleko dříve, než kdyby si na vše měl přijít sám. Pomohu mu ušetřit jeho čas, kdy by jinak zkoušel co jak funguje a nefunguje. Pomohu mu pro sebe udělat maximum.

www.veronikamaresova.cz/stylecoaching

proč mít svého kouče i mentora